ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Η διοίκηση της ΜΑΣ Νίκης Αιγινίου ευχαριστεί όλους εσάς για την πολύτιμη στήριξή σας στην προσπάθεια των ανδρικών και γυναικείων ομάδων του συλλόγου στην επίτευξη των φετινών τους στόχων. Ραντεβού την επόμενη χρονιά με περισσότερες επιτυχίες μαζί με τη στήριξή σας.

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ και καταμερισμός αξιωμάτωνΠΡΑΞΗ 39Η

 Σήμερα την  12 Μαϊου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ανατολική Ρωμυλία» συνήλθε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ για τον καταμερισμό αξιωμάτων.
Αφού διαπιστώθηκε πλήρη απαρτία των εκλεγέντων μελών του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, ομόφωνα αποφασίστηκαν και ορίστηκαν: